پنجشنبه, 13 بهمن,1401 - جمعه, 14 بهمن,1401 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 33% تخفیف 4,900,000 ریال 3,300,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 29% تخفیف 7,800,000 ریال 5,600,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 30% تخفیف 11,700,000 ریال 8,200,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 31% تخفیف 15,600,000 ریال 10,800,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 32% تخفیف 19,500,000 ریال 13,400,000 ریال
یک تخته فولبرد یک تخته فولبرد 1 نفر
تا 29% تخفیف 5,900,000 ریال 4,200,000 ریال
دو تخته فولبرد دو تخته فولبرد 2 نفر
تا 28% تخفیف 9,800,000 ریال 7,100,000 ریال
سه تخته فولبرد سه تخته فولبرد 3 نفر
تا 28% تخفیف 14,700,000 ریال 10,600,000 ریال
چهار تخته فولبرد چهار تخته فولبرد 4 نفر
تا 29% تخفیف 19,600,000 ریال 14,100,000 ریال
پنج تخته فولبرد پنج تخته فولبرد 5 نفر
تا 29% تخفیف 24,500,000 ریال 17,600,000 ریال

موقعیت جواهری روی نقشه
مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 6